அம்மா...

சுதந்திரப் பறவையாக
வானில் பறக்க எண்ணி
இறகை விரித்தேன்!

பறக்கையில்தான் தெரிந்தது
அம்மா..! நீதான் வானமென்று!

இப்போ நான்
வெறுமை பூத்த வெட்ட வெளியில்
தனியாக..!

தீபா
Nov-1996

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு