கனவிலே..!

கனவிலே தினம் கலங்கலாய்
நினைவுகளில் சிக்காத உனது முகம்
கனவுகள் கலைந்த பின்னும்
கலையாத ஒரு சுகம்

- நிலாமதி

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு