நித்திரைகள் நித்தியமானால்

நித்திரைகள் நித்தியமானால்
இனி நித்தம் உனை நினைத்து
பித்துப் பிடித்தல் இருக்காது
என நினைக்கையில்
மனசு நித்திரை கேட்கிறது.

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு