மரணத்திற்காகக் காத்திருந்த...மரணத்திற்காக காத்திருந்த
பொழுது, மீள வாழுவதற்கான
நம்பிக்கையை நான் பேசினேன்.
நரம்புகள் செயலிழந்து,
தமனிகள் அடைக்கும்
இறுதி,
அவள் பிரகடனமேதுமின்றி
பயணத்திலிருந்தாள்.
மெல்ல வெளியேறி
இறுதிச்செய்திக்காக
காத்திருந்த பொழுது
மரணம் என்னில் ஏறியது,
அவளில் முடிந்தது.
***
இழப்புக்கும், மரணத்திற்கும்
நினைவுகளை ஏற்கமுடியாது.
ஏற்றவும் ஒண்ணாது.
***
பூமியைப்போல எல்லாமே
சுற்றலாம், சுழரலாம்
மரணத்தின் கையளவை
எந்த யயாதியாலும்
யவ்வனப்படுத்த முடியாது.
***
இழந்தபொழுதை ஏங்கியொரு
வாழ்வை எத்தனிக்கும்போது,
மரணத்தில் வாழ்வதாக
இவளேன் கனவுறுத்த வேண்டும்...?
***
எல்லா மூங்கிலும்
எரியும்.எந்தவித இசையுமற்று.
***
இவளுக்கென புகையும்
எந்தத் தணலும்
என்னுடன் எரியவேண்டும்.
எரிதழல் பஸ்மமாகவே...

- ஜெயரூபன் (மைக்கேல்)
2.10.2016

Quelle - Facebook

Related Articles

இன்டர்நெட் காதல்

முதுமை

சாவோடிவை போகும்!

நிலுவை

தத்துவம்

இலவு காத்த கிளியாக....!

எம்மவர் மட்டும் எங்கே...?

ஓ... இதுதான் காதலா !

வயல் வெளி

கேணல் கிட்டு